Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2011

blondblue

November 17 2011

4021 f95f

fuckyeahhotactress:

Marion Cotillard

Reposted fromanks anks

October 24 2011

blondblue
Reposted bysowiazupawernikschafgansonze11campaigner

October 23 2011

blondblue

October 20 2011

blondblue
Reposted bypatryshasilpaulineparadisopani-ja
-
Reposted fromweheartit weheartit viaalquana alquana
blondblue
0916 9781
Reposted fromgocha gocha viaalquana alquana
blondblue
6053 d844
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viaalquana alquana

October 11 2011

blondblue
Reposted bybng123c1oudyfruittreemarthenlovett

October 07 2011

blondblue
Jestem Julią
mam lat 23
dotknęłam kiedyś miłości
miała smak gorzki
jak filiżanka ciemnej kawy
wzmogła
rytm serca
rozdrażniła
mój żywy organizm
rozkołysał zmysły

odeszła

Jestem Julią
na wysokim balkonie
zawisła
krzyczę wróć
wołam wróć
plamię
przygryzione wargi
barwą krwi

nie wróciła

Jestem Julią
mam lat tysiąc
żyjęHalina Poświatowska
Reposted frommruugaa mruugaa viamizuka mizuka
blondblue

October 06 2011

blondblue
4782 77ba
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viac1oudy c1oudy

October 04 2011

blondblue
Zatęsknij za mną.
Reposted bynables nables
blondblue

"Nie trać najlepszych rzeczy w życiu tylko dlatego, że nie jesteś ich pewny."

- Nicolas Cage

Reposted fromlluca lluca
blondblue
8682 fb07

October 03 2011

blondblue
Jestem za blisko, żeby mu się śnić.
Nie fruwam nad nim, nie uciekam mu
pod korzeniami drzew. Jestem za blisko.
Nie moim głosem śpiewa ryba w sieci.
Nie z mego palca toczy się pierścionek.
Jestem za blisko. Wielki dom się pali
beze mnie wołającej ratunku. Za blisko,
żeby na moim włosie dzwonił dzwon.
Za blisko, żebym mogła wejść jak gość,
przed którym rozsuwają się ściany.
Już nigdy po raz drugi nie umrę tak lekko,
tak bardzo poza ciałem, tak bezwiednie,
jak niegdyś w jego śnie. Jestem za blisko,
za blisko. Słyszę syk
i widzę połyskliwą łuskę tego słowa,
znieruchomiała w objęciu. On śpi,
w tej chwili dostępniejszy widzianej raz w życiu
kasjerce wędrownego cyrku z jednym lwem
niż mnie, leżącej obok.
Teraz to dla niej rośnie w nim dolina
rudolistna, zamknięta ośnieżona górą
w lazurowym powietrzu. Ja jestem za blisko,
żeby mu z nieba spaść. Mój krzyk
mógłby go tylko zbudzić. Biedna,
ograniczona do własnej postaci,
a byłam brzozą, a byłam jaszczurką,
a wychodziłam z czasów i atłasów
mieniąc się kolorami skór. A miałam
łaskę znikania sprzed zdumionych oczu,
co jest bogactwem bogactw. Jestem blisko,
za blisko, żeby mu się śnić.
Wysuwam ramię spod głowy śpiącego,
zdrętwiałe, pełne wyrojonych szpilek.
Na czubku każdej z nich, do przeliczenia,
strąceni siedli anieli.
— Wisława Szymborska
blondblue
3302 e190
Reposted fromwidokzwenus widokzwenus viaalquana alquana
blondblue
5366 1641
Reposted fromHesperus Hesperus viaalquana alquana
0614 c997

September 29 2011

blondblue
2033 1744
lonely
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl